Стратегия

ЛЛ Медика

Стратегията на компанията е да реализира стабилен растеж в дългосрочен план, ангажирайки се с отговорност към своите клиенти, служители, партньори и към обществото като цяло. Ние залагаме изключително на високия професионализъм, етичност и коректност към своите партньори за постигането на всички цели на компанията в настоящ, краткосрочен и дългосрочен план.

Всички проекти, включени в инвестиционната програма на дружеството се реализират чрез иновативни решения и са съгласувани с всички международни стандарти за качество. Стратегията на Лонг Лайф АД е: Дружеството да бъде развито като международна публична компания, която да бъде еталон за българския капиталов пазар. Яснотата и прозрачността на бъдещото развитие на компанията в сферата на науката, както и прилагането на международните стандарти и международни одити, съвместно с използването на най-модерните високотехнологични информационни и дигитални решения са гаранция, че е компания от нов тип и с голям потенциал за развитие.

Управителният съвет е възприел дългосрочна стратегия, включваща следните основни направления:

  • Повишаване ефективността от използване на технологиите свързани с човешкото здраве и живото удължаване

  • Създаване на нови технологии свързани с човешкото здраве и животоудължаване

  • Инвестиране в постоянно развитие на мрежата и марката на компанията

  • Инвестиране в дигитален софтуер за връзка между специалисти, партньори и клиенти на компанията

  • Обединяване на науката и бизнеса, като постоянна приоритетна цел на компанията

  • Разширяване на дистрибуторската мрежа

  • Разширяване на продуктовата гама

  • Повишаване на производителността, чрез използване на ключови елементи на цифровото здраве, а именно използването на: Безжичните устройства, хардуерни сензори, софтуерни сензорни технологии, микропроцесори и интегрални схеми, интернет, социални мрежи, мобилни клетъчни мрежи и мрежи на телесни зони, здравна информационна технология, геномика и лична генетична информация.