Лабораторни Изследвания

ЛЛ Медика

„Лонг Лайф Корпорация“ АД е единствената компания в България, която се ангажира с провеждане на изследвания, доказващи безопасността на суровините, които се използват за производството на създадените и патентовани хранителни добавки, като за целта основа собствен научен отдел от професори и научни ръководители, водещи личности в това направление. Осигурен е независим контрол и одит върху резултатите от изследванията, възложен на други учени, както и самите анализи и доказателства, получени в процесите на провеждане на изследванията.

Лабораторните изследвания с цел доказване безопасността на суровините за производството се провеждат с помощта на животни и хора. Самите животни са мишки/плъхове, специално подбрани за целта на изследванията по порода, здравословно състояние, тегло и спазването на определени показатели за хуманно отношение към тях, определени от научните ръководители. Хората са доброволци, клинично здрави и също са подбрани по определени критерии, като здравен статус, възраст, пол и т.н., спазвайки законно установените норми за целта на изследването. Клиничните лаборатории са оборудвани с апаратура от последно поколение и отговарят на всички изисквания за целите на изследванията, като притежават необходимите разрешителни и лицензи за да гарантират и потвърдят достоверността на получените резултати. Разделени са на лаборатории за животни и хора. Самото местоположение е поверителна информация до момента, в който излязат и се потвърдят получените от изследванията резултати от научните ръководители, т.е. да се узаконят по надлежния ред !

Начин на провеждане на лабораторните изследвания: вземат се телесни течности от организма и се изследват по определени показатели целенасочено. Методиките, по които се работи са тайна по смисъла на закона, както и анализите, направени от научните ръководители. Резултатите ще бъдат публикувани след спазването на определени законови процедури в световни научни издания, медии и електронни платформи, ползвани от най-добрите учени по света със съдействието на „Лонг Лайф Корпорация“ АД, която е съсобственик на резултатите от проведените изследвания съвместно с професорите и научните ръководители, участвали в цялата научноизследователска разработка на продуктите, целяща да потвърди възможното удължаване на човешкия живот и подобряване на неговото качество!