Кабинети за Консултация

ЛЛ Медика

Кабинети за Консултация

Откриване в България, Европа, Съединените Американски Щати, Русия, Украйна, Чехия и др. на кабинети за консултация "Дълъг живот и качество" с препоръка на медикаментите на ЛЛ-МЕДИКА ООД

Всеки добър лекар в Европа и целия свят ще може да кандидатства на платформата на ЛЛ Медика: www.LL-medica.com

Там той ще получи:

• Документация и квалификация /онлайн / - Животоудължаване

• Документация и квалификация /онлайн / - Подобряване качеството на живот при индивиди над 35-годишна възраст

• Документация и квалификация /онлайн /- Как да работим с ИНДЕКС „ЖИВОТ“

• Дата за задължителен стаж в най-близкия изграден център на корпорация ЛОНГ ЛАЙФ за измервания на ИНДЕКС „ЖИВОТ“

• Машини за измерване на ИНДЕКС „ЖИВОТ“

Важно: Всеки център на ЛЛ Медика за измервания на ИНДЕКС „ЖИВОТ“ ще бъде Франчайз.

Всеки добър лекар може да кандидатства и да изгради свой център по точни изисквания, параметри и контрол на ЛЛ Медика

Това са една малка част от машините, който ще видите в нашите медицински центрове. Те са изцяло автоматизирани за ускорени изследвания и прецизно точни резултати за секунди. Всички резултати ще бъдат клауд ориентирани и с регистър за ползване и препращане от всеки смарт телефон. При необходимост Вие може да препращате последните си изследвания на Ваш външен лекуващ профилиран лекар. Системата е отворена за всички нуждаещи се да ползват данните.

*Ползването на данни се осъществява единствено при разрешение от страна на клиента.

Ето част от възможностите на нашите бъдещи машини разположени във Всеки център на корпорация ЛОНГ ЛАЙФ за измервания на ИНДЕКС „ЖИВОТ“

По-долу е даден списък на тестове за състава на тялото, които ще се използват в нашите центрове. Те са с различни настройки, от прости тестове за употреба у дома и във фитнес залите до професионални практики и изследователски институции. За повече информация относно избора на подходящ тест, който да използвате, вижте някои от техните функции режими и възможности.

Консултирайте се онлайн като се запишете на нашата онлайн платформа : www.LL-medica.com или на националния ни телефон 0700 500 11, след това изберете бутон 2 и ще се свържете с наш лекар-консултант.

• Измервания на телесния състав

• Измерване на кожата

• Измервания на обхвата

• Телесно тегло

• Хидростатично претегляне (известно още като хидродензитометрия или подводно претегляне)

• Биоелектричен импеданс

• Рентгенова абсорбциометрия с двойна енергия (DEXA)

• Близо до инфрачервена интензивност

• Общ телесен калий (TBK)

• Плетисмография с въздушно изместване на цялото тяло (BodPod)

• Обработка на магнитен резонанс (ЯМР)

• Обща електрическа проводимост на тялото (TOBEC)

• Компютърна томография (КТ)

• Общ протеин в тялото (TBP)

• Извършване на измерване на кожата. Изчисления на състава на тялото

• Индекс на телесна маса (ИТМ)

• Талия до тазобедрено съотношение

• Идеално тегло: индекс на Брока, формула на Девайн, уравнение на Питърсън

• Индекс на жизнеспособност

• Съотношение на талията към височината

• Изчисляване на мускулна маса

• Изчисляване на % телесна мазнина с помощта на кожни гънки

• Изчисляване на % телесна мазнина с помощта на обхвати

• Тегло за таблици с височина по норма

• Графики на растежа на височината и теглото


НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИСТЪПВАНЕ КЪМ ТОЧНО ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДЕКС ЖИВОТ

• Да не се допуска прекалено обилно хранене и пиене вечерта преди деня на измерването;

• Най-малко 3 часа след ставане от сън;

• Най-малко 3 часа след основни дневни хранения и прием на по-големи количества течности;

• Най-малко 12 часа след по-сериозни физически натоварвания или употреба на алкохол;

• Изпразнен пикочен мехур;

• По възможност контролните измервания да бъдат приблизително по същото време на деня;

• При жените да се избягва менструалния период;

• При препоръка от нашия лекар някои от изследванията могат да бъдат сутрин преди хранене

Разбира се в нашия сайт ние предлагаме и домашни машини, с които дистанционно да отчитаме резултатите онлайн, както и вие през вашето смарт устройство.