Öncelikleri

Öncelikleri

Şirketin ana hedefi: İnsan hayatının 125 yıla kadar uzatması ve kalitesini iyileştrilmesi

Önümüzdeki 7 yıllık döneme ilişkin ikincil ancak daha az önemli olmayan hedefler, yalnızca şirketin teknik ve operasyonel verimliliğini korumak ve geliştirmek değil, aynı zamanda ana odak müşteri hizmetleri olacaktır. Bir dizi yenilikçi önlem ve proje planlanmıştır ve şunları yapması beklenmektedir:

  • Müşterilerimizin şirketin çalışmalarının çeşitli yönleri hakkındaki farkındalığını artırması ve genişletmesi;

  • Ürünlerimiz, yararları ve her insan vücudu üzerindeki faydalı etkileri hakkında daha doğru ve ayrıntılı bilgi vermesi,yaşa bakmaksızın;

  • Müşterilerimizin şirketin gelecekte sunacak veya sunmayı planladığı tüm hizmetlere erişimini kolaylaştırması;

  • Insan sağlığını iyileştirmek ve vücudun erken atrofisini önlemek için modern ve etkili yöntemler uygularken müşterilerimizde modern ve yenilikçi bir şirketten kaliteli ve gerçekten çalışan bir hizmet aldıklarını hissettirmesi;

Vurgulandığı gibi, operasyonel ve teknik verimliliğe ek olarak, müşteri hizmetlerine büyük önem verilecektir. Şirketimizin mezun tıbbi temsilcilerinin, uygun ekipmanlarla, “Yaşam” endeksi olarak adlandırdığımız tanıtılan endeksi ölçeceği ofisler oluşturulacaktır. Müşteri bilincini artırmak, hizmetleri genişletmesi ve Yaşam Endeksi ölçülecek yazılım ve makinelerini optimize etmesine ait faaliyetler gerçekleştirmesi; servis merkezlerinin verimliliğini artırması, mevcut yazılımların işlevselliğini sürekli geliştirmesi ve yenilerini tanıtması öngörülmektedir. Bununla ilgili , müşteri hizmetleri faaliyetleri kapsamında ISO 9001 kalite sisteminin uygulanmasını öngörülmektedir. Süreçlerin verimliliğini artırmak ve her müşteri ile iki yönlü bir mobil bağlantı geliştirmek için, müşterilerimizin her biri için aletlerımizle yapılan ölçmelerin veri tabanlarımızdan gelen tüm ölçümleri, müşterinin ilgili bölgelerinde ve ikamet ettiği ülkelerde sağlık hizmetleri ile çalışmak için bir konum sistemi ile entegre ediyoruz. Şirket ayrıca, şirket ve iştiraklerindeki ana yapısal birimlerin faaliyetlerini kapsayacak entegre kaynak planlaması için kapsamlı bir sistemin piyasaya sürülmesini öngörmektedir.