Priority

Priority

Hlavním cílem je prodloužit lidský život na 125 let a zlepšit jeho kvalitu

Sekundárními, ale neměné důležitý cíli pro přiští 7-leté období bude nejen udržení a rozvoj thechnické a provozní efektivity společnosti, ale také naše hlavní zaměření bude na základnický servis. Předpokládá se řada inovativních opatření a projektů, které by měly:

  • Zlepšit a zvyšit povědomí naších klientů o různých aspektech práce společnosti;

  • Poskytovat přesnejší a podrobnější informace o naších produktech , jejich výhodách a přiznivých účincích na každé lidské tělo, bez ohledu na věk;

  • Usnadnit přistup našich zákazniků k celé škále služeb, které společnost nábízí nebo planuje nabídnout v budoucnu;

  • Vytvářet u našich klientů celkový pocit, že dostávají kvalitní a skutečně fungující služby od moderní, inovativní společnosti uplatňující moderní a učinné metody pro zlepšení lidského zdraví a prevenci předčasné atrofie těla;

Jako bylo zdůrazněno, kromě provozní a technické účinnosti bude hlavní důraz kladen na zákaznický servis. Při vytváření kanceláři, ve kterých s řadným vybavením absolvovali zástupci lékařské společnosti naší společnosti měření zavedeného indexu, nazývaného nás index "Život", plánování činností ke zvýšení povědomí zákazníků, rozšiření služeb a optimalizaci softwaru a strojů indexa "Život"; zvýšení efektivity servisních středisek, neustálé zlepšování funkčnosti stavajícího softwaru a implementace nových. V tomto ohledu společnost počítá s implementací systému kvality ISO 9001 v rámci činností souvisejících se zákaznickým servisem. Abychom zvýšili efektivitu procesů a vytvořili obousměrné mobilní spojení s každým klientem, integrujeme všechna data z měření do naší databáze nástrojů pro každého z naších klientů zavedením spolupracujicího lokalizačního systemu se zdravotnickými službami v přislušných regionech a zemích , v nichžse klient nachází. Společnost také směřuje k zavedení komplexního systému integrovaného plánování zdrojů, ktery bude zahrnovat činnosti těch hlavnich.

Veškeré podrobnosti naleznete ve "Stádiích vývoje".