Laboratorní Testy

LL Medica

Long Life Corporation AD je jedinou společností v Bulharsku, která provádí výzkum , který prokazuje bezpečnost surovin používaných při výrobě vytvořených a patentovaných homeopatických doplňků stravy, na základě toho svého vlastního vědeckého oddelení profesorů a vědeckých vůdců vedoucí postavy v tomto směru. Je zajistěna nezávislá kontrola a audit výsledků výzkumu přidělených jiným vědcům , jakož i analýz a důkazů získaných v průbehu provádění výzkumu.

Laboratorní testy k prokázání bezpečnosti surovin pata a lidi. Samotnro výrobu se provádějí pomocí zvířata a lidí. Zvířata samotná jsou myši/krysy specialně vybrané pro účely plemene, zdravá, hmotnosti a dodržování určitých ukazatelů dobrých životních pominek zvířat identefikovaných vědeckými průvodci. Lidé jsou dobrovolníci, klinicky zdraví a jsou také vybíráni podle určitých ktiterií, jako je zdravotní stav, věk, pohlaví atd. v souladu se zákonem stanovenými normami pro účely studie. Klinické laboratoře jsou vybaveny nejnovější generací zařizení a splňují všechny požadavky pro výzkumné účely, s nezbytnými povoleními a licencemi, které zaručují a potvrzují spolehlivost získaných výsledků. Jsou rozděleny do laboratoří pro zvířata a lidi. Samotné místo je důvernou informací, dokud nejsou zadány a potvrdeny výsledky výzkumných zjištění výzkumu aby byl v pravý čas legalizovan.

Metody provádění laboratorních testů: tělesné tekutiny se odebírají z těla a jsou účelně vyšetřovány podle konkrétných ukazatelů. Použité metodiky jsou tajné ve smyslu zákona, stejně jako analýzy provedené vědeckými vůdci.Výsledky budou zveřejněny po dodržení určitých pravních postupů ve světových vědeckých publikacích, mediích a elektronických platformách použivaných nejlepšími vědci na světě za pomoci "Long Life Corporation" AD, která je spoluvlastníkem výsledků výzkumu prováděného ve spolupráci s profesory a výzkumníky, kteřý se podíleli na výzkumu všech výrobků zaměřených na potvrzení možného prodloužení lidského života a zlepšení jeho kvality.