Vědecké oddělení

Ředitel Vědeikého oddělení: prof. Atanas Atanasov

Prof. Atanas Atanasov


Datům narození: 15.01.1954, vesnice Trakije (Haskovo);

Vzdělávaní: 1979 master, promoval na Fakultě fyziky Univerzity "Sv.Klimenta Ochridského" v Bulhsrsku; Prvníspecializace 'Radiofizika a elektronika", Druhá specializace "Biofizika", chráněná na bulharské univerzite v Sofii, Bulharsko;

Obor: 1979-1982, Neurofiziologie mozgu, Neurobiologický ústav BAV;

Pracovní zkusenosti: 2012 - odborný asistent ve fizice a lékařskem inženýrství; 2017 - profesor fiziky;

Přidružení: Ústav fyziky a biofyziky, Lékařská fakulta, Thracká univerzita v Stara Zagore, Bulharsko;

Výučka: Lékařská fyzika, Lékařská biofizika, Lékařské technologie a nové technologie v medicíně; Fizikální chemie pro strojírenské speciality a potravinářskou technologii.

Publikace /plný text/ - 100; Hlavní zájem o vyzkum: izolace biologicky aktivních látek z bulharských léčivých rostlin, studium nosních a spankových cyklů, allometrické (empirické) zákony v biologii a biofyzice; transdermální zavadení pulzních léčiv z elektrického pole, výpočet infračervených spekter molekul, aplikace kvantové mechaniky v biologii a medicíne, návrh nových měřicích elektronických zařizení pro biologický a lékařský vyzkum.

Jaziky: ruština, angličtina.

Zprávy Bulharské Akademie Věd

Zprávy

Zprávy